Vivace

 

 

TDI nuTheo Driessen Instituut

Bron: Historisch Informatiecentrum Helmond
  Tekst: Drs. Lia van Zalinge
  Foto: Fotograaf Meulendijks

 

TDI oud

 

Het Theo Driessen Instituut zal iedere Helmonder wel kennen. Over dat instituut en zijn naamgever valt dan ook heel wat te vertellen. Over de student aan het seminarie, die toch meer zag in het lesgeven aan kinderen dan in het priesterschap. Over zijn liefde voor Gregoriaanse muziek en de Ward-methode. En over de activiteiten in het instituut dat zijn naam draagt. Te veel om in een kort verhaaltje te stoppen. Daarom wil ik het vandaag hebben over de bouw van het instituut en een klein beetje vertellen over Theo Driessen.

 

In 1924 kwam de op 29 september 1891 in Asten geboren Theo Driessen naar Helmond om les te geven aan de St. Jozefschool in de nog jonge Jozefparochie. Hij kwam daar in een arbeidersbuurt waarin, geïnspireerd door bouwpastoor Van Leeuwen, van alles gedaan werd voor de jeugd. Van de talenten van Driessen op het gebied van de muziek werd dan ook gretig gebruik gemaakt.

Kort na zijn komst naar Helmond werd hij dirigent van het St. Jozefkoor. In 1929 werd hij dirigent van het in dat jaar opgerichte jongenskoor de St. Jozefzangertjes. En met dat koor had hij internationaal succes. Zo werd het in 1946 door Nederland afgevaardigd naar een Unesco-tentoonstelling in het Pedagogisch Museum in Parijs, als blijk van wat kinderen in Nederland kunnen.
De werkzaamheden van Driessen voor Helmond bleven niet beperkt tot deze koren. Hij stond aan de wieg van de Morrisdansers en de Gregoriusverkenners, had een eigen blokfluitopleiding en begon met volksdansgroepen.

Wat hij nog miste, was de mogelijkheid om met al deze groepen in een gepaste omgeving te oefenen. In 1953 werd die wens van Driessen werkelijkheid. Niet alleen hij, maar ook veel begunstigers brachten geld bij elkaar voor een gebouw waarin alle activiteiten van Driessen gebundeld konden worden.
Op 2 oktober 1953 was de officiële opening. Tijdens de openingsplechtigheid ontving de grote stimulator de ridderorde van Oranje Nassau voor wat genoemd werd "een kwart eeuw apostolaat onder de jeugd". Een klein jaar later kon in het gebouw het zilveren jubileum van de St. Jozefzangertjes gevierd worden, waarbij de heer Driessen ook een pauselijke onderscheiding kreeg.

 

Op de foto van 1952 ziet u de eerste aanzet tot de bouw, het grondwerk. Dat gebeurde nog met mankracht. Op de achtergrond ziet u de eerste huizen uit dat deel van de Willem Prinzenstraat, die in 1950 voor het eerst bewoond werden. Voor die tijd liep de Willem Prinzenstraat nog maar tot de Hurksestraat. Met het doortrekken in de richting van het Bijsterveld, veranderde dit stukje Helmond van een open gebied met enkele boerderijen in een woonwijk. Het Theo Driessen Instituut was het eerste gebouw aan de oneven kant van het nieuwe stuk Willem Prinzenstraat. De huizen pal aan de straat werden pas in het midden van 1954 opgeleverd. Daarom is er ook een vrij zicht op de huizen aan de even kant van de straat.
Helemaal rechts is nog een klein stukje zichtbaar van de boerderij van Van Stiphout aan de Uithoornseweg 40. De lakenwas hangt gewoon buiten te drogen. Het is te hopen dat de grondwerkzaamheden voor niet al teveel stof gezorgd hebben.

 

TDI

 

Het TDI-bestuur schrijft:

Gesticht na oud papieracties in de jaren vijftig en voor een deel met eigen geld van Theo Driessen, wordt het gebouw volledig gerund door vrijwilligers in bestuur en beheer zonder financiële bijdrage van de overheid. De exploitatie steunt op de gebruikersbijdragen van de verschillende verenigingen.

Op dit moment (2008) wordt het gebouw gebruikt door het Helmonds Gemengd Koor Vivace, het Helmonds Kamerkoor, het Helmonds Vocaal Ensemble, de Kamermuziekcyclus Theo Driessen, de Morrisdansgroep Helmond, Scola Cantorum van het Theo Driessen Instituut, het St. Jozefkoor, het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor, het Symphonieorkest Helmond-Venray en de Joshua Gemeente.