bestuur en commissies

 

Bestuur en Concertcommissie

  • Marjo Steenbeek, voorzitter a.i.
  • Ans van der Elst, secretaris
  • Hans Kraayeveld, penningmeester
  • Marieke van den Camp, bestuurslid
  • bestuurslid, vacant

 

Muziekbeheer/Bibliotheek

  • Erna Assies
  • Hennie Leenders

Lief en leed

  • Gerry Roffelsen

 

Website en bar

  • Wim Boelhouwers

Bespreking